Bestill time

Klikk en av knappene i sidemenyen, for å bli tatt til bestillingskjema for din avdeling.

Vi anbefaler at du titter gjennom vår FAQ – ofte spurte spørsmål, for å bli litt mer informert, og i tilfelle du lurer på noe.


Ved avbestilling eller endring av timer må dette skje på telefon 99449800 senest 1 virkedag / 24 timer før undersøkelsen.
Dette kan av sikkerhetsmessige hensyn ikke skje via mail.

Time bestilt på nett kan også avbestilles på nett. Samme innlogging som ved bestilling.

Ikke møtt/for sen avbestilling belastes undersøkelsens kostnad pluss faktureringsgebyr.


Viktig melding

En konsultasjon ved Ultralydklinikken utføres av en sonograf som har internasjonalt anerkjent utdanning og spesialisering innen ultralydundersøkelser og vurdering av ultralydbilder.

Ultralydkonsultasjonen vil holde et høyt faglig nivå og vi benytter det beste utstyret på markedet. Mange gravide har blitt anbefalt av sin fastlege og jordmor om gå til oss, nettopp fordi vi er flinke på det vi driver med. Og vi driver kun med ultralyd – ingenting annet!

Vår garanti: Dersom vi i løpet av din konsultasjon får mistanke om at noe ser uvanlig har vi fast rutine på å henvise deg videre til vurdering hos fostermedisinere ved de større sykehusene.

Siden vi startet Ultralydklinikken AS for mer enn 11 år siden har vi sett på ca. 30.000 gravide og alltid henvist videre der det har vært et uvanlig funn. Mange gravide har fått god oppfølging etter å ha vært hos oss, når vi har oppdaget ting som ikke har vært sett på den rutinemessige ultralydundersøkelsen i uke 18.

Timebestilling