Humanitært arbeid

Vi gjør en del humanitært arbeid, og støtter viktige saker nasjonalt og internasjonalt.

Norsk Luftambulanse

nla-logo-300

Du som har små barn vil plutselig kunne trenge akutt og øyeblikkelig hjelp til barnet ditt, og vi syns derfor det er fint å kunne bidra til en så effektiv akuttmedisinsk tjeneste.

Vi anbefaler deg også å støtte Norsk Luftambulanse.

Støtt her: norskluftambulanse.no/stott-oss/

 

 

 

Bayalpata Hospital, Nepal

Dette sykehuset ligger i det vestlige Nepal og tilbyr gratis helsehjelp til befolkningen i et at de fattigste områdene i verden. Det drives av en non-profit organisasjon og driften er transparent, slik at vi vet at vårt bidrag kommer fram til rett sted og blir brukt som det skal.

Ultralydklinikken har hver måned i flere år bidratt med pengestøtte som dekker lønn, kost og losji for en jordmor ved dette sykehuset, slik at kvinner kan få et godt fødetilbud ved dette sykehuset. Det er stor dødelighet blant fødende og Ultralydklinikken har også sendt en fødesimulator til dette sykehuset, slik at leger og jordmødre kan trene på fødsler.

Gravide i Nepal henvises vanligvis til å føde i jordhytter, sammen med geitene. Gravide går ofte mange dagsmarsjer til dette sykehuset som gir uvurderlig hjelp til fødende kvinner, slik at de kan føde i trygge omgivelser. Vi er stolte av å kunne bidra. Og du som er kunde hos oss kan også vite at vi ikke bare tenker på oss selv. Du er også med og bidrar!

Les mer:
Possible Health nettside: http://possiblehealth.org
Possible Health på Facebook: https://www.facebook.com/possiblehealth/

Timebestilling