Priser

Tidlig ultralyd

Oslo 1450,- / Drammen 1450,- / Tromsø 1400,- / Bergen 1450,-

Tromsø: Kampanjerabatt 50% fra 1.desember 2017

3D/4D ultralyd

Oslo 1450,- / Drammen 1450,- / Tromsø 1400,- / Bergen 1450,-

Tromsø: Kampanjerabatt 50% fra 1.desember 2017

Timebestilling